PRIVACYVERKLARING (GDPR - AVG)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Wij verwerken deze data met uiterste aandacht, want uw privacy is ook onze zorg. De beschikbare data is noodzakelijk voor een goede werking en communicatie binnen Oostakker-Azalea.


Leden van Oostakker-Azalea

De inschrijving en de betaling van het lidgeld betekent dat de speler en de verantwoordelijke begeleiders zich akkoord verklaren met het Oostakker-Azalea huishoudelijk reglement en deze privacyverklaring. De andere aangesloten leden (trainers, afgevaardigden, medewerkers, ...) verklaren zich ook akkoord met beiden documenten welke ze in kennis genomen hebben.

Wanneer u zich inschrijft als lid bij Oostakker-Azalea, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.

Voor de goede werking van de club houdt Oostakker-Azalea een aantal gegevens bij van zijn leden. Dit gaat onder andere over volgende data:


U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of (behalve indien wettelijk beperkt) te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@skvo.be. Oostakker-Azalea zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Deze gegevens worden enkel gebruikt worden voor de verdere algemene werking en correspondentie en/of correspondentie met betrekking tot de ploeg van de speler en trainer. De sportclub zal deze gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en zal deze verwijderen 1 jaar na beŽindiging van het lidmaatschap bij Oostakker-Azalea.

Alle persoonlijke informatie (gedefinieerd als alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren, wordt onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

De gegevens zullen alleen aan derden verstrekt worden indien dit nodig is. Dit is momenteel het geval bij interne communicatie met 'Elk Talent Telt' (ETT) en bij communicatie naar de Koninlijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B).Sponsors van Oostakker-Azalea

Voor de goede werking van de club houdt Oostakker-Azalea een aantal gegevens bij van zijn sponsors. Dit gaat onder andere over volgende data:


U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of (behalve indien wettelijk beperkt) te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@skvo.be. Oostakker-Azalea zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Naast de hierboven vermelde gegevens, kan de club gebruik maken van foto's getrokken op activiteiten gerelateerd aan Oostakker-Azalea (trainingen, wedstrijden, evenementen,..). Deze foto's kunnen gebruikt en gepubliceerd worden op onze website, Facebookpagina, drukwerk, spandoeken of andere media.

Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u ons steeds via info@skvo.be contacteren.Vragen via Oostakker-Azalea contactformulier

We gebruiken jouw ingevulde gegevens omtrent jouw vraag om de juiste persoon binnen Oostakker-Azalea te informeren. Deze gegevens worden enkel gebruikt worden voor de verdere correspondentie met betrekking tot uw vraag en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij verzoeken wel om zo compleet mogelijk de juiste informatie te voorzien.GDPR = General Data Protection Regulation
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming