BESTUURSMEDEDELINGEN

Open en transparante communicatie naar onze leden


In het kader van het streven naar een open en transparante communicatie naar onze leden toe, heeft de beheerraad van SKV Oostakker op haar laatste bijeenkomst (6 maart 2017) besloten om de verslagen van de vergaderingen met bijhorende beslissingen publiek te maken.

U vindt ze hieronder in chronologische volgorde en kan ze – door aan te klikken – raadplegen.

BELANGRIJKE INFO


Je vindt hieronder extra belangrijke informatie en charters die belang hebben op onze leden, ouders, supporters en onze sportvereninging. Deze verklaringen zijn een verlengde van onze interne huishoudelijke reglementen binnen onze voetbalclub.


SKVO Huishoudelijke Reglement

Belangrijke informatie & charters


Het bestuur, trainers en ploegafgevaardigden zullen waken over het opvolgen van deze belangrijke waarden in het voetbal. Het is onze visie om een voetbalploeg te zijn die Oostakkers voetbal wil promoten. SKVO wil dit bereiken door een degelijk uitgebouwde jeugdwerking, waar opleiding, de speler en zijn spelplezier centraal staan. Dit alles valt uiteraard samen met een gezonde en sportieve clubgeest.